ECOVERDE® - MDM
Managementul Deşeurilor Medicale

Capacitatea crescândă a Deşeurilor Medicale (MDM) reprezintă una din cele mai mari probleme ecologice existente pe planeta noastră. Abandonarea deşeurilor medicale la gropile de gunoi este o componentă critică pentru protecţia mediului înconjurător şi sănătatea comunităţii. Managementul neprofesional al deşeurilor medicale poate expune societatea la boli şi epidemii.

ECOVERDE® (MDM) implementează o tehnologie unică (cu drepturi exclusive) care reuşeşte să trateze deşeurile medicale, inclusiv cele mai periculoase, şi să neutralizeze materialele aflate în biohazard.


ECOVERDE® (MDM) oferă soluţia completă:

  • PRE- Consultanţă pentru identificarea soluţiei potrivite de administrare a deşeurilor medicale.
  • Construirea structurii financiare & legale necesare pentru implementarea programului.
  • Recrutarea facilităţii financiare necesare achiziţionării echipamentului finanţare de până la 100%.
  • Importarea echipamentului aprobare UE.
  • Implementarea programului.
  • Post consultanţă şi sprijin managerial.

Pentru mai multe informaţii privind programul ECOVERDE® (MDM) şi implementarea acestuia, vă rugăm contactaţi Echipa de implimentare.

Inregistrare pentru Newsletter

Nume

E-mail