ECOVERDE® - MDA
Managementul Deşeurilor Animaliere

Deşeurile animaliere ce provin de la fermele de animale şi păsări şi din operaţiile de producere a laptelui pot ameninţa sever calitatea apei dacă nu sunt administrate corect. Deşeurile animaliere ce provin din fermele de pe teritoriul ţării au potenţialul de a înrcărca în exces mediul înconjurător cu nutrienţi, agenţi patogeni, materie organică solidă şi amalgamuri mirositoare.

Această poluare poate cauza ridicarea nivelului de concentraţie chimică a pânzei freatice, degradarea calităţii apei din subteran şi ameninţă sănătatea umană.

ECOVERDE® (MDA) implementează o tehnologie unică (cu drepturi exclusive) care reuşeste să trateze deşeurile animaliere şi să le neutralizeze.


ECOVERDE® (MDA) oferă soluţia completă:

  • PRE- Consultanţă pentru identificarea soluţiei potrivite pentru managementul deşeurilor animaliere.
  • Construirea structurii financiare & legale necesare pentru implementarea programului.
  • Recrutarea facilităţii financiare necesare achiziţionării echipamentului finanţare de până la 100%.
  • Importarea echipamentului cu cercificare UE.
  • Implementarea programului.
  • Post consultanţa şi sprijin managerial.

Pentru mai multe informaţii privind programul ECOVERDE® (MDA) şi implementarea acestuia, vă rugăm contactaţi Echipa de implimentare.

Inregistrare pentru Newsletter

Nume

E-mail